Fejezetek a pénz történetéből

Bevezetés

A pénz valódi története kevéssé ismert. Hogy hogyan, mikor, kik által keletkezett a pénz nem tudjuk, kideríthetetlen. A társadalmak fejlődésével mindig megjelent az árutermelés és vele a pénz, a fejlődés megtorpanásakor, vagy visszaesésekor nemegyszer eltűnt. Az államok kialakulásával megjelentek az állami tisztviselők, a hadseregek és ellátásukhoz adót kellett szedni, illetve a munkamegosztás és specializáció megfelelő szintje automatikusan magával hozta  az árutermelést, ami mindig megkövetelte a(z áru)pénz kialakulását.
Adott történelmi időszakban bármi – kagyló, kő, toll, állatbőr, fémek, stb. – betölthette a pénz szerepét, ha elég értékesnek tekintették (általában, de nem mindig, ritkasága miatt). Egyéb kritériumok mellett (szállíthatóság, oszthatóság, stb.) a legfontosabb viszont mindig az volt/van/lesz, hogy az adott területen mindenki elfogadja áruja ellenértékeként akár önkéntes megállapodás alapján, akár hatalmi szóval.
A továbbiakban nem lesz célom a teljes pénztörténet feldolgozása, az köteteket tenne ki. Így csak a pénz fejlődése szempontjából olyan fontos és ismert szakaszokat, állomásokat próbálok megvilágítani az ókortól napjainkig, amelyek nem, vagy csak részben szerepelnek könyvemben.

Advertisements